En alles wat daarmee samenhangt. Communicatie is nogal een ruim begrip. Waar wij ons vooral mee bezig houden is communicatie scrum, organisatieverandering, manier van werken, cultuurverandering, storytelling, core beliefs, innovatie en de (door)ontwikkeling van afdelingen en organisaties. En dat alles onder de noemer: communicatie.

Wij geloven dat het oplossen van vrijwel elke organisatie uitdaging start met communicatie. Met het lef hebben om in gesprek te gaan, óók met die ‘lastige’ mensen binnen je organisatie en door vragen te stellen. Niet altijd de leukste exercitie, maar wel noodzakelijk om de juiste strategie te bepalen.

Communicatie is interactie

Onze blik is breder dan die van de meeste mensen, puur omdat we de juiste vragen stellen, kritisch zijn en tussen de regels door luisteren. Wat wordt er gezegd? Wat wordt er bedoeld? Hoe blijf je in gesprek?

Cultuur en communicatie
2 begrippen die in onze ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alles is communicatie en met dit alles wordt je organisatiecultuur gecreëerd.

Vaag? Laat me het uitleggen.

Communicatie gaat verder dan alle fysieke uitingen en content creatie zoals bijvoorbeeld een (nieuws)brief, blog, het vullen van je intranet, sturen van updates of het onderhouden van je social media. Communicatie zijn ook je organisatiewaarden en overtuigingen, de manier waarop je werkt (agile, holacracy etc.), waar je werkt, wat je zegt, hoe je je gedraagt en de hoe je werkomgeving is ingericht.

Enkele voorbeelden: Vier je alleen successen of ook failures? KPI’s of op toegevoegde waarde gebaseerde doelstellingen?  Zit je de hele dag in vergaderingen of hou je korte stand-ups? Is er ruimte voor fun&play? Geloof je in het Nieuwe Werken?

Dit zijn slechts enkele communicatie-uitingen die bijdragen aan je bedrijfscultuur. Aspecten die je hiervoor wellicht nooit onder communicatie schaarde.

Holistische communicatie
Een krachtige communicatie-aanpak is in onze ogen altijd een holistische aanpak. Alle eerder genoemde onderdelen dragen bij aan succesvolle cultuur- en organisatieveranderingen, en zijn geen losstaande onderdelen.

Communicatie is de som der delen